top of page

Chemistry Abs

24. 1. 2011 - 3. 3. 2011

Vážení milovníci umění a příznivci The Chemistry Gallery,

dovolte nám pozvat Váás na první vernisáž v roce 2011. Tou bude vernisáž první výstavy nového výstavního cyklu Chemistry Abs. Tento výstavní cyklus si klade za cíl mapovat současné trendy v abstraktní tvorbě. Na výstavě svá abstraktní díla představí 4 mladí umělci: Samuel Pauco, Marek Číhal, Tomáš Vavříček a Julius Reichel.

Student brněnské FaVU a zároveň asistent proslulého akad. mal. Martina Mainera Samuel Paučo (1986) na výstavě prezentuje dvě své polohy - lité obrazy a obrazy vzniklé otiskem. Leitmotivem těchto děl je procesualita a tzv. řízená náhoda. V prvním případě jde o proces, kdy autor přistupuje k plátnu často v horizontální podobě bez zjevné představy o konečném vyznění. Postupným vrstvením barevných a strukturálních akordů se jeho obraz v procesu malby odkrývá a definuje. Jde o abstraktní obrazy, které v sobě skrývají ironický podtón ve vztahu ke klasické bezproblémové formální abstrakci. Jeden z obrazů se například jmenuje Sexy Pollock. Druhá série obrazů pak vzniká jejich vzájemnou interakcí – otiskem. Plátno se tak stává médiem samotného malování, jakýmsi štětcem.

Tomáš Vavříček (1985), navštěvující v současné době ateliér Jiřího Davida na pražské VŠUP, ve svých abstraktních obrazech pracuje s vyobrazením archetypálních tvarů, ve kterých nachází prapodstatu vědění. Pracuje s expresivním výrazem, kdy hlavním výrazivem není konkrétní předmět, ale použití shluku barev. Formálně ve svých abstraktních pracích využívá základní tvary - čtverec, kruh či čáru. Inspiraci si bere z brněnského konkretistického hnutí zaměřujícího se na základní tvar.

Marek Číhal (1986) studoval 2 roky v ateliéru Václava Stratila na brněnské FaVU a nyní navštěvuje malířskou školu Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy na pražské AVU. Širší publikum zaujal na začátku roku 2010, kdy na výstavě Finále mladé malby a jejich přesahů 2010 pro umělce do 30 let v Galerii kritiků v Praze získal Cenu sympatie. Na výstavě prezentuje své abstraktní obrazy, které je do určité míry možné považovat za protipól jeho typických prací, na nichž zobrazuje zvířata, lidi a „někdy něco mezi tím“.

Julius Reichel (1981) z pražské VŠUP vychází ze své dřívější streetartové tvorby a prezentuje svá díla, která je možné s trochou nadsázky charakterizovat jako basquiatovskou abstrakci. Neobsahují deformované figury a postavy a místo toho v podobném barevném stylu pracují s tvary, prostorem a barvami a jejich rozložením v rámci kompozice obrazu.

Kromě prezentace mezi mladými autory ne zrovna často volené abstraktní techniky malby nabízí výstava i prezentaci zajímavé konfrontace či snad symbiózy různých ateliérů brněnské a pražských škol výtvarných umění.

bottom of page